De ce este importantă protecția muncii pentru afacerea ta?

  • 22.11.201322/11/13
  • 0

În era concurenţei de piaţă, toate firmele îşi doresc randament maxim de la lucrătorii acestora. Există mulţi angajatori care încearcă să ofere salarii mari, considerând că acesta este singurul aspect care îi motivează pe angajaţi. Mai mult decât atât, se conduc după principiul ”nu există oameni de neînlocuit” şi ”dacă nu-ţi convine, poţi pleca”. Total greşit! Sunt o serie de cheltuieli legate de găsirea unui înlocuitor, de pregătirea şi instruirea lui. De asemenea, e nevoie de timp până la atingerea productivităţii dorite din partea unui proaspăt angajat. 

Totodată, sunt angajatori care plătesc salarii relativ mici, dar îşi păstrează lucrătorii. Cum îi motivează? Simplu! Angajaţii sunt capitalul uman pe care îl deţine o firmă. Acesta este influenţat de sănătatea psihică şi fizică și de satisfacţia muncii desfăşurate. Pentru performanţă, lucrătorul are nevoie de un mediu de muncă sigur. Un loc de muncă sigur înseamnă o relaţie dintre patron şi angajat de win-win.

În România, a fost adoptată o serie de acte cu privire la protecţia muncii, cele mai importante dintre acestea fiind: Codul Muncii, Legea securității și sănătății în muncă 319/2006, Hotărârea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă 319/2006.

Legea 319/ 2006 prevede obligativitatea ca fiecare societate comercială să dețină documentația de protecţia muncii (securitate şi sănătate în muncă) şi implicit o persoană care să se ocupe de această responsabilitate. Aceasta poate fi inclusiv angajatorul (reprezentantul legal) pentru acele societăţi care au un număr mai mic de 49 de salariaţi.

Există o serie de condiţii care trebuie îndeplinite:

  1. Persoana desemnată pentru a fi responsabilă de protecţia muncii în firmă trebuie să urmeze un curs de Inspector de securitate şi sănătate în muncă de minim 40 de ore;
  2. Persoana responsabilă de securitatea şi sănătatea în muncă trebuie să fie prezentă în marea majoritate a timpului în cadrul societăţii;
  3. Activitatea respectivei societăţi nu trebuie să genereze riscuri majore de sănătate în muncă precum invalidități permanente, deces, etc.

O firmă poate fi sancţionată cu amenzi de la 3500 la 7000 de lei dacă nu respectă obligaţia legală de a evalua riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă. De asemenea, dacă nu respectă obligaţiile legale referitoare la organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecția muncii, organizaţia poate fi sancţionată de Inspecţia Muncii cu amenzi de la 3000 la 6000 de lei, potrivit art. 39 alin (6) din Legea 319/2006.

Cum se creează un mediu sigur de muncă pentru lucrători?

  1. Sunt evaluate riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
  2. Este întocmit un plan de prevenire şi protecţie care să conducă la eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor identificate. În cadrul acestui plan vor fi prevăzute  măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare şi alte măsuri, cum ar fi acordarea echipamentului individual de protecţie;
  3. Sunt elaborate instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
  4. Este întocmit necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor;
  5. Sunt implementate măsurile din planul de prevenire şi protecţie.

Aceste măsuri pot duce la evitarea accidentelor de muncă, accidente care aduc costuri pentru firmă, amenzi aplicate de inspectorii de muncă. De obicei, la cercetarea şi stabilirea vinovaţilor în cazul unui accident de muncă, lucrătorul nu este niciodată considerat vinovat. Prin urmare, dacă angajatorul face dovada că a îndeplinit toate cerinţele legale, poate fi absolvit de vină.

Prin evaluarea riscurilor, elaborarea documentației pentru securitatea și sănătatea în muncă, și luarea măsurilor de protecție necesare, angajatorul oferă un mediu sigur salariatului și implicit atingerea obiectivelor pe termen lung a afacerii sale. 

Sursa foto: I-Sight.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!