Costul accidentelor de muncă și al bolilor profesionale

  • 2.08.20192/08/19
  • 0

Într-un nou raport publicat recent, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) prezintă în detaliu costurile și beneficiile securității și sănătății în muncă. Pentru corecta estimare a acestor costuri au fost luate în calcul cinci state membre UE, alese pentru a reprezenta diversitatea geografică, a industriilor și a sistemelor sociale ale Europei. Estimarea impactului economic al bolilor profesionale are o importanță deosebită pentru factorii de decizie, pentru ca aceștia să poată lua decizii informate referitoare la politici și strategii în domeniul SSM.

Studiul efectuat de EU-OSHA reamintește faptul că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă determină creșterea cheltuielilor, iar o bună gestionare a SSM determină o îmbunătățire a performanței și a rentabilității în cadrul companiilor.

Concluziile studiului arată că un sistem precar de securitate și sănătate în muncă reprezintă un cost suplimentar pentru companii, în timp ce un sistem SSM corespunzător aduce profit. Companiile cu standarde mai înalte în domeniul securității și al sănătății sunt mai durabile și au un succes mai mare. Cifrele arată că pentru fiecare euro investit în SSM se estimează un profit de 2,2 euro, ceea ce dovedește că raportul cost-beneficiu al îmbunătățirilor în domeniul SSM este favorabil pentru companii.

Avantajele economice ale unui sistem SSM corespunzător sunt semnificative atât pentru companiile mari, cât și pentru cele mici: sporește productivitatea lucrătorilor, se reduce absenteismul, sunt reduse plățile compensatorii și sunt îndeplinite cerințele de conformitate ale contractanților din sectorul public și privat.

EU-OSHA încurajează toate companiile să ia măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea SSM, ceea ce va aduce beneficii semnificative atât pentru angajați, cât și pentru companii.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!