Ce despăgubiri acordă statul în cazul unui accident de muncă încheiat cu deces?

  • 5.04.20215/04/21
  • 0

Accidentele de muncă se pot întâmpla oricând, iar cea mai bună soluţie este să încercăm să le prevenim. Totuşi, atunci când se întâmplă, e important să ştim exact care sunt îndatoririle angajatorului şi care sunt paşii legali de parcurs.

În cazul în care este vorba de un accident mortal sau o boală profesională, statul poate acorda despăgubiri de până la 4 salarii medii brute.

Conform legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, beneficiază beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul, în condițiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Despăgubirea constă în 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică. La nivelul anului 2021, această sumă se apropia de 20.000 de lei.

Pentru a beneficia de această sumă, persoana care a suportat cheltuielile decesului poate depune o cerere la sediul asiguratorului, alături de acte care să rezulte dreptul solicitantului. În 20 de zile de la data depunerii cererii asiguratorul va emite un răspuns prin care admite sau respinge cererea, iar în cel mult 5 zile decizia va fi comunicată solicitantului.

Plata despăgubirilor se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!