Ce amenzi contravenționale îți poate aduce încălcarea legislației SSM în 2019

  • 18.10.201818/10/18
  • 0

Companiile se expun la amenzi consistente atunci când încalcă legislația în domeniul sănătății și securității în muncă, amenzi care pot ajunge până la 10.000 de lei. La momentul actual, măsurile pe care fiecare companie trebuie să le adopte pentru a îmbunătăți securitatea și sănătatea angajaților sunt exprimate în Legea SSM 319/2006, împreună cu sancțiunile contravenționale corespunzătoare fiecărui tip de abatere. În continuare vom analiza cele mai comune cauze ce pot conduce la sancționarea unei companii.

  1. Amenzi pentru contravenții deosebit de grave – între 5.000 și 10.000 de lei

Se aplică astfel de amenzi companiilor care:

– nu obțin, înaintea de începerea activității, autorizația SSM de funcționare

– nu fac o evaluare a riscurilor și nu întocmesc planul de prevenire și protecție (specific condițiilor de muncă ale respectivei unități)

– nu asigură angajaților echipamentele individuale de protecție necesare desfășurării lucrului în condiții de siguranță

– modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv (în afara cazurilor în care menținerea acestei stări ar periclita viață accidentaților și a altor persoane)


  1. Contravenții sancționate cu amenzi inte 4.000 și 8.000 de lei

Se aplică companiilor care:

– nu dețin o evaluare a riscurilor SSM și nu iau măsurile necesare de protecție

– nu adoptă măsurile inițiale pentru eliminarea/diminuarea riscurilor de accidentare/îmbolnăvire și nu stabilesc atributille SSM pentru lucrători

– nu cooperează cu inspectorii SSM  în timpul controalelor sau a cercetărilor de evenimente

– nu asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care această este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare

– nu  asigure funcționarea permanență și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție

– neasigurarea iluminatului de siguranță

– nedeliminatea/nesemnalizarea zonelor periculoase

– nu raportează autorităților accidentele de muncă produse


  1. Amenzi între 3.500 și 7.000 de lei

Aceste amenzi se aplică în cazurile în care:

– nu comunică imediat către ITM producerea accidentelor de muncă și nu comunică asiguratorului evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces

– nu furnizează angajaților echipamente de protecție noi, atunci când este cazul

– nu informateaza angajații asupra pericolelor grave și iminente la care aceștia pot fi expuși sau le impun reluarea lucrului atunci când există un pericol iminent

– nu desemnează lucrătorii care se ocupă de activitățile de prevenire a riscurilor sau nu contractează servicii externe în acest sens

– nu respectă prevenirile referitoare la evaluarea riscurilor SSM, nu aplică măsurile necesare de prevenire sau impune obligații financiare lucrătorilor pentru luarea de măsuri de securitate/sănătate/igiena în muncă


  1. Amenzi între 3.000 și 6.000 de lei

Aceste amenzi contravenționale se aplică angajatorilor unde:

– lucrătorii însărcinați cu activitățile de prevenire și protecție sunt în număr  insuficient

– lucrătorii însărcinați cu activitățile de prevenire și protecție nu au capacitatea necesară (sau nu dispun de mijloace adecvate), iar serviciile externe nu au aptitudinile necesare (sau nu dispun de mijloace adecvate)

– nu sunt luate măsurile necesare pentru pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor și alertarea serviciilor de urgență


  1. Amenzi între 2.500 și 5.000 de lei

Potrivit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă, aceste amenzi se pot aplică angajatorilor dacă:

– nu sunt luate măsurile necesare pentru a lucrătorii care răspund în domeniul SSM să aibă acces la evaluarea riscurilor, măsurile de protecție, precum și la evidența și rapoartele accidentelor muncă

– nu au comitete SSM

– instruirea lucrătorilor se organizează în afara programului de lucru

– în caz de pericol iminent, lucrătorii care părăsesc locul de muncă sunt prejudiciati și nu sunt protejați împotriva oricăror consecințe negative nejustificate


  1. Cele mai mici amenzi în domeniul SSM: intre 2.000 si 4.000 de lei

Aceste amenzi se aplică în cazul în care:

– nu se ține evidența accidentelor de muncă

– nu sunt elaborate rapoarte pentru autorități care să cuprindă accidentele de muncă

– nu sunt asigurate materialele necesare instruirii lucrătorilor


Pentru a nu primi amenzi SSM, dar, mai important, pentru a preveni orice accidentare a lucrătorilor companiei dumneavoastră, apelați cu încredere la soluțiile SSM oferite de Safelandia!

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!