Cauzele bolilor profesionale și obligațiile angajaților pentru prevenirea îmbolnăvirii

  • 26.10.201826/10/18
  • 0

Am scris într-un articol anterior despre modul prin care identificăm o boală profesională, precum și despre drepturile angajaților ce suferă de o astfel de boală. Acum ne vom îndrepta atenția asupra cauzelor apariției bolilor profesionale și cum putem limita acest fenomen.

Conform Legii SSM nr. 319/2006, boala profesională este o afecțiune care apare ca urmare a practicării unei meserii, iar cauzele pot fi agenți fizici, chimici sau biologici caracteristici respectivului loc de muncă, precum și suprasolicitarea diverselor organe sau sisteme ale organismului în timpul efectuării muncii.

O cauză indirectă de apariție a bolilor profesionale o reprezintă angajatorii care nu sunt autorizați din punct de vedere al SSM sau cei care nu țin evidența bolilor profesionale. Astfel, ei se eschivează de la obligațiile ce le revin pentru a preveni bolile profesionale, iar legea este foarte clară în acest sens, menționând că “angajatorii răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestațiile asigurărilor sociale de stat”.

Nu numai angajatorul are responsabilități în prevenirea îmbolnăvirii profesionale, salariații au propriile obligații de respectat pe partea de SSM. Aceștia trebuie să-și desfășoare activitatea conform cu pregătirea și instruirea pe care le au, ținând cont de instrucțiunile primite de la angajator. Astfel, lucrătorii pot evita expunerea lor sau a colegilor de muncă la îmbolnăvirea profesională.

Pe scurt, angajații trebuie:

– să utilizeze corect și în parametrii de funcționare toate mijloacele de producție

– să folosească întotdeauna corect echipamentul individual de protecție primit de la angajator

– să utilizeze corect dispozitivele de securitate proprii (de la mașini, aparatură, unelte, instalații tehnice, clădiri)

– să comunice imediat angajatorului orice situație de muncă pe care o consideră periculoasă pentru sănătatea personală sau a colegilor de muncă, precum și defecțiunile apărute la sistemele de protecție

– să anunțe imediat angajatorului accidentele de muncă suferite

– să coopereze cu angajatorul pentru a pune la punct orice măsuri dispuse de inspectorii de muncă/sanitari

– să își însușească și să respecte prevederile legislației SSM

Chiar dacă salariații au propriile obligații de respectat pe partea de securitate și sănătate în muncă, conform legii, angajatorul este cel responsabil pentru ce se întâmplă efectiv la locul de muncă, iar despre obligațiile pe care le au firmele pentru a preveni accidentele de muncă și bolile profesionale vom vorbi într-un articol viitor.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!