Când un accident poate fi considerat accident de muncă?

  • 4.03.20164/03/16
  • 0

Construction worker has an accident while working on new house

Sunt câteva condiții pe care un accident trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi cercetat ca accident de muncă. E clar că nu orice accident reprezintă un accident de muncă. Obligația de a stabili și a cerceta un accident îi revine angajatorului și trebuie să se desfășoare în anumite condiții.

Pentru a fi considerat accident de muncă nefericitul eveniment trebuie:

  1. Să aibă ca victimă un lucrător al companiei.
  2. Să presupună vătămarea violentă sau intoxicarea acută profesională, accidentările ușoare vor fi considerate accidente ușoare și vor fi consemnate în Registrul unic de evidență a accidentelor ușoare
  3. Să se fi produs în timpul programului de lucru sau în îndeplinirea sarcinilor muncă
  4. Să producă incapacitate temporară de muncă de minim 3 zile, orice perioadă mai scurtă de atât va fi considerată accident ușor

Dacă un eveniment întrunește aceste condiții, angajatorul trebuie să declanșeze cercetarea accidentului, el trebuie luat în evidență și avizat de inspectoratele teritoriale de muncă de pe raza județului unde s-a produs. De asemenea, în cazul accidentelor urmate de invaliditate sau deces, cercetarea o va efectua Inspectoratul teritorial de muncă, iar dacă accidentul este unul colectiv trebuie implicată și Inspecția Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, iar dacă există suspiciunea unei boli profesionale trebuie să se apeleze și la autoritățile de sănătate publică teritoriale.

Deci cum spuneam mai sus, dacă evenimentul presupune întreruperea activității pentru mai mult de 3 zile, el poate fi considerat accident de muncă chiar dacă s-a produs, de exemplu, în pauza de masă în care angajatul nu a părăsit incinta, sau dacă s-a produs pe traseul declarat spre locul de muncă. De asemenea, angajatul este răspunzător și pentru altercațiile dintre colegii de muncă care duc la incapacitatea de a munci de mai mare de 3 zile.

Nu uitați că nerespectarea obligației legale de a comunica și cerceta evenimentele care au produs incapacitate temporara de muncă se sancționează cu amendă de 4.000 până la 8.000 de lei, conform art. 39 alin. (4) din Legea SSM 319/2006

Foto via

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!