Atribuții și obligații pentru conducătorul locului de muncă

  • 17.12.201917/12/19
  • 0

Despre obligațiile în domeniul SSM și SU pentru angajați am discutat în articole anterioare. A venit momentul să intrăm în detaliu și în legătură cu atribuțiile și obligațiile în domeniul SSM pe care le are conducătorul locului de muncă, având în vedere importanța acestuia ca punct de legătură între cei care efectuează serviciul SSM și lucrători.

Conducătorul locului de muncă coordonează activitatea de bază a lucrătorilor, dar are și atribuții SSM, fiind responsabil de întreaga activitate a lucrătorilor pe care îi coordonează. Atribuțiile SSM nu pot fi delegate unei terțe persoane, prin decizie, în afara șefilor de departament stabiliți în organigrama societății, care dispun de autoritatea de a impune respectarea prevederilor legale de către lucrători. În cazul în care nu există posturi de conducere desemnate prin organigramă, atunci administratorul companiei va prelua toate atribuțiile SSM.

Atribuții și obligații pentru conducătorul locului de muncă:

  • să cunoască și să respecte prevederile legislației SSM, împreună cu modul de aplicare a acestora
  • să stabilească atribuțiile și răspunderile SSM pentru lucrători, corespunzător funcțiilor deținute de aceștia
  • să efectueze instructajul la locul de muncă, la angajare și periodic, în domeniile SSM și PSI, pentru toți lucrătorii din subordine și să atribuie acestora sarcini în funcție de capacitățile demonstrate
  • să verifice însușirea de către lucrători a cunoștințelor despre măsurile prevăzute în planul de prevenție și protecție stabilit
  • să aducă de îndată la cunoștință angajatorului accidentele de muncă suferite de lucrătorii din subordine
  • să participe la ședințele de instruire în domeniile SSM și PSI

Toate aceste atribuții și răspunderi sunt stabilite de angajator, în fișa postului, și sunt luate la cunoștință prin semnătura de către conducătorul locului de muncă.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!