Angajatorii care au obligația să angajeze cadru tehnic cu atribuții PSI

 • 9.12.20209/12/20
 • 0

Conform Legii 307/2006, există anumite situații în care angajatorii au obligația de a contracta cadru tehnic specializat în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor. Este vorba despre angajatorii care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

 1. Dețin sau își desfășoară activitatea în:
 • clădiri civile din categoriile de importanță excepțională și deosebită, încadrate conform reglementărilor tehnice specifice, indiferent de aria construită, regimul de înălțime sau destinație
 • clădiri pentru comerț cu suprafața desfășurată mai mare de 1000 mp
 • structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacanță, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice și altele similare, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora, cu peste 200 de locuri
 • clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de îngrijire a sănătății, cu peste 100 de paturi
 • teatre cu peste 200 de locuri
 • săli de sport, săli de spectacol, clădiri pentru activități sportive cu peste 600 de locuri
 1. Desfășoară activități în construcții și instalații cu risc mediu și mare de incendiu, definit conform reglementărilor tehnice specifice și au peste 50 de angajați.

În oricare din cazurile de mai sus s-ar afla, angajatorul poate opta pentru desemnarea unui lucrător din cadrul personalului angajat, care să îndeplinească și atribuțiile specifice în domeniul PSI. Alternativ, angajatorul poate încheia un contract cu o persoană (fizică sau juridică) autorizată conform legii să desfășoare activități în domeniu PSI.

Atribuțiile cadrului tehnic sau persoanei de specialitate în domeniul PSI sunt:

 • să participe la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la respectivul loc de muncă
 • să controleze aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor
 • să propună bugetul necesar organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție corespunzătoare
 • să îndrume și să controleze activitatea de apărare împotriva incendiilor
 • să prezinte conducerii rapoarte periodice de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor
 • să acorde sprijin și asistență tehnică centrelor operative pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!