planuri-interventie-psi

Operatorii economici, companiile private şi instituţiile publice sunt obligaţi să deţină documente pentru o gestionare mai bună a situaţiilor de urgenţă care pot apărea, conform legii 307/2006.

Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale, iar după actualizare, acesta se supune reavizării.

Cei care nu respectă legea în vigoare pot fi sancționați cu o amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Modelul planului de intervenție este prezentat în anexa nr. 3 din O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și trebuie să conțină:

  1. Datele de identificare: denumirea operatorului economic sau a instituţiei, datele de contact și profilul de activitate
  1. Planul general al unităţii.

  1. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu.

  1. Forţele de intervenţie în caz de incendiu.
  1. Surse exterioare de alimentare cu apă în caz de incendiu
  1. Planul detaliat al fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare.

În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la punctul 6 dar aceste detalii (destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc, etc.) ar trebui marcate în planul general ori într-un tabel separat.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!