Locuri de muncă mai sănătoase și mai sigure cu ajutorul inteligenței artificiale

  • 12.08.202212/08/22
  • 0

Managementul angajaților cu ajutorul inteligenței arfiticiale (AI) poate oferi oportunități reale de îmbunătățire a SSM, deoarece pot îmbunătăți monitorizarea pericolelor la locul de muncă sau monitorizarea sănătății mintale a lucrătorilor, reprezentând o șansă importantă de a îmbunătăți sănătatea, siguranța și starea de bine a lucrătorilor. Pe de altă parte, utilizarea AI pentru a gestiona lucrătorii prezintă, de asemenea, numeroase riscuri pentru SSM, precum riscurile psihosociale.

Managementul cu ajutorul AI trebuie proiectat, implementat și gestionat într-un mod transparent și ușor de înțeles pentru lucrători, garantând acestora participarea și accesul egal la informații, asigurând lucrătorii că inteligența arfiticială nu va înlocui forța de muncă, ci va veni în sprijinul acesteia. Acest lucru poate fi realizat printr-un dialog deschis și eficient, formarea lucrătorilor și participarea activă la dezvoltarea, implementarea, utilizarea și evaluarea unor astfel de sisteme, creșterea gradului de conștientizare a părților interesate (dezvoltatori, lucrători, angajatori) cu privire la modul în care sistemele pe bază de AI ar putea afecta negativ SSM, asigurea conformității cu prevederile legale existente.

Având în vedere noutatea acestor sisteme, evaluarea riscurilor trebuie să acopere toți factorii legați de muncă și ar trebui realizată împreună cu specialiști în programarea algoritmilor pentru a lua în considerare toate riscurile constatate. Este necesară dezvoltarea unor proceduri tehnice standardizate pentru evaluarea riscurilor sistemelor bazate pe inteligență artificială și, având în vedere că sistemele AI sunt capabile să evolueze și să se autoînvețe, evaluările acestor sisteme ar trebui efectuate periodic.

Există o nevoie clară de a oferi managerilor și lucrătorilor instruire cu privire la sistemele AI, concentrându-se pe modul în care acestea pot afecta SSM și modul de prevenire a riscurilor aferente. Eforturile de perfecționare și recalificare ar trebui să depășească simpla furnizare de cunoștințe tehnice angajaților și ar trebui să se concentreze pe oferirea de cunoștințe și înțelegere solide a modului în care funcționează AI și a modului în care să lucreze în siguranță împreună cu inteligența artificială.

Analiza pentru a determina dacă sistemele bazate pe inteligență arfiticială continuă să fie sigure ar trebui efectuată periodic. Având în vedere că AI-ul este sunt capabil să învețe din mediu și să evolueze, lucrurile sunt în continuă schimbare. Aceasta înseamnă că eforturile de cercetare privind modul în care AI afectează SSM nu ar trebui să fie efectuate o singură dată în etapa de dezvoltare sau integrare a sistemelor AI. Ar trebui efectuate analize periodice pentru a se asigura că sistemele AI care anterior erau considerate sigure sunt încă inofensive pentru lucrători.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!