Conducatorul locului de munca – atributii

  • 28.04.201428/04/14
  • 0

Conducatorul locului de munca d.pd.v. al SSM:

Fiecare societate este obligata sa desemneze pentru fiecare loc de munca un conducator al locului de munca in ceea ce priveste Securitatea si sanatatea in munca. Acesta are urmatoarele atributii si obligatii:

1. ATRIBUTII DE NATURA FUNDAMENTARII DECIZIEI PENTRU CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA (obligatorii pentru a fi introduse in fisa postului sau a fi atribuite prin alte modalitati de decizie):
– Sa furnizeze toate informatiile necesare comisiei care cerceteaza cazurile de accidentare si de imbolnavire profesionala (obligatie stabilita prin lege);
– Sa furnizeze compartimentului de protectie a muncii si serviciului medical, precum si nivelului ierarhic superior, toate datele necesare evaluarii nivelului de risc al activitatii si stabilirii masurilor preventive adecvate;
– Sa faca propuneri privind politica generala si programul de prevenire;
– Sa solicite modificari ale programului de protectie a muncii, in functie de prioritatile si situatiile nou survenite la locul de munca;
– Sa informeze personalul subordonat si sa-i consulte in legatura cu toate aspectele activitatii de prevenire care ii afecteaza.
2. ATRIBUTII DIN DOMENIUL DECIZIEI SI EXERCITARII CONTROLULUI PENTRU CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA:
– Sa ia masurile corespunzatoare in cazul aparitiei unui pericol latent pentru siguranta sau sanatatea personalului;
– Sa participe la receptia echipamentelor tehnice iesite din revizii si reparatii sau a celor noi si sa interzica penerea in functiune a celor care nu corespund cerintelor de securitate si sanatate in munca;
– Sa-si dea avizul la modificarea metodelor si procedeelor de lucru;
– Sa opreasca procesul de munca in cazul aparitiei unui pericol iminent pentru viata si sanatatea personalului;
– Sa ia masuri in cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice, precum si a celor de munca, dupa caz, de evacuare, de acordare a primului ajutor, de transport al victimelor la spital se de anuntare a celor in drept, in primul rand a sefului ierarhic superior; sa adopte, in caz de accident de munca, masurile necesare pentru a nu se schimba starea de fapt, daca aceasta nu conduce la agravarea situatiei sau la mentinerea potentialului de periculozitate;

conducatorul_locului_de_munca

3. ATRIBUTIUNI DE NATURA REALIZARII DECIZIEI PENTRU CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA:
– Sa verifice si sa admita la lucru numai personalul aflat intr-o stare corespunzatoare de sanatate, odihna etc., instruit si dupa caz, autorizat;
– Sa repartizeze personalul, sa stabileasca si sa repartizeze sarcinile de munca in functie de pregatirea profesionala si capacitatea de munca a fiecarui subordonat;
– Sa urmareasca permanent respectarea de catre personalul din subordine a cerintelor de securitate si sanatate in munca la indeplinirea sarcinii de munca si sa propuna stimularea, respectiv sanctionarea lor pe aceasta linie;
– Sa asigure, prin personalul subordonat, mentinerea permanenta a utilajelor, a aparaturii, instalatiilor etc. intr-o stare corespunzatoare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;
– Sa urmareasca dotarea locurilor de munca cu mijloace de protectie colectiva necesare si sa asigure mentinerea lor intr-o stare corespunzatoare de functionalitate;
– Sa urmareasca dotarea personalului subordonat cu echipament individual de protectie adecvat si utilizare corespunzatoare a acestuia;
– Sa asigure indeplinirea la termen si in mod corespunzator a sarcinilor din programul de prevenire care-i revin spre realizare;
– Sa raporteze organului ierarhic superior cazurile de accidentare si imbolnavire profesionala;
– Sa realizaze instructajul de protectie a muncii la locul de munca pentru personalul din subordine si sa se autoinstruiasca in domeniu;
– Sa urmareasca realizarea propagandei de profil prin afisarea de indicatoare de securitate, de avertizare, interzicere si orientare, precum si prin alte mijloace.

Sursa foto: ehsworks1.blogspot.com

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!